Nieuwe website voor Business Breakfast Club Ronald McDonald Huis Den Haag

Hoofdvraag

Hoe kunnen we laten zien dat de BBC naast een goed doel ook een sterk netwerk is?

Business Breakfast Club is een ondernemersnetwerk dat gelieerd is aan het Ronald McDonald Huis Den Haag. Een actief netwerk waar het goede doel en business hand in hand gaan. De volledige opbrengst van het lidmaatschap komt ten goede aan het Huis.

De nieuwe website moest dan ook uitstralen dat ze niet zomaar een goed doel zijn, maar ook een sterk netwerk. Het doel van de website is tweeledig. Het moet informatie bieden en bezoekers ertoe aanzetten zich aan te melden voor de maandelijkse bijeenkomsten voor ondernemers uit Den Haag en omstreken, die het Ronald McDonald Huis Den Haag een warm hart toedragen.