Wat is een whitepaper?

Online Marketing Kennisbank

Een whitepaper is een document waarin veelal de kennis van de schrijver naar voren wordt gebracht. Vaak wordt in zo’n document een probleemstelling geformuleerd waar vervolgens ook een uitgebreid antwoord op wordt gegeven in datzelfde document.

Het doel van een whitepaper

Het doel van het opstellen van een zo’n document kan onder andere zijn:

  • Informeren
  • Verkopen
  • Autoriteit bevestigen

Een whitepaper wordt vaak geschreven met als intentie om de doelgroep te voorzien van kennis over een bepaald onderwerp en wordt vaak gepubliceerd in een pdf-document. Het is niet hetzelfde als een blogbericht of e-book. Ze bevatten een hoge expertise uit de branche van de schrijver en zijn vaak serieuzer van toon.

Een whitepaper schrijf je volgens een min of meer vast stramien, dat er ongeveer als volgt uitziet:

  1. Door te beginnen met de samenvatting kun je laten zien wat mensen kunnen verwachten. Zo kun je ook mensen die niet de hele whitepaper kunnen of willen lezen inzicht geven in jouw visie op hoe om te gaan met de beschreven vraagstukken.
  2. De inhoudsopgave geeft de opbouw en thema’s weer. De boeiende inleiding nodigt uit tot lezen. Meestal bevat de inleiding informatie over de huidige marktontwikkelingen, het te beschrijven probleem en de risico’s die lezers lopen als ze uw oplossing negeren. Daarnaast wordt in de inleiding uitgelegd voor wie de informatie bedoeld is, waarom het interessant is om te lezen en wat je leert door het lezen van deze paper.
  3. Een beschrijving van het probleem en deelproblemen.
  4. Uiteindelijk eindigt de whitepaper met de oplossing van het probleem of de visie op de oplossing. Het is belangrijk om je te onderscheiden van je concurrenten op basis van je USP. Hoe gaat uw bedrijf met deze situatie om? Wat is deze unieke methode?

Online succes en een plezierige samenwerking

Online marketing uitbesteden bij ons? Hoe gaan wij dan te werk? Iedere samenwerking starten we met het fasemodel (analyse + optimalisatie) of met een strategische kick-off. We bepalen dan samen de doelstellingen, werken een creatief campagne-concept uit en maken een actieplan met contentkalender. Maandelijks stemmen we de vorderingen af en sturen we bij waar nodig.

Onze marketeers werken veelal vanuit ons kantoor aan de Scheveningse haven, maar ze werken ook graag op locatie bij de klant.

Relevante kennisbank artikelen
Wat is Google Analytics 4?
Wat is Google Tag Manager?
Wat is een hyperlink?
Wat is een dashboard?
Wat is een e-book?
Wat is een blog?
Wil je meer kennis vergaren?

Dutch Marketing Academy biedt specifieke cursussen en een complete online marketing opleiding.