Een kijkje in de Social Media keuken van de grootste bedrijven

SocialLane marketing team

Update 2022 – de blog hieronder komt uit 2013. Natuurlijk zijn onderstaande punten nog van belang, maar wil je up to date informatie, lees dan zeker ook onze andere blogs .

Voor sommige is het geen geheim dat bedrijven in de Fortune 500 vaak achterlopen op het gebied van Social Media. Het zijn gigantische bedrijven als Exxon Mobil en General Motors die niet altijd de eindklant weten te bereiken. In sommige gevallen zitten er goede Social Media strategen achter deze bedrijven met verbazingwekkende resultaten, maar dit is meer uitzondering dan regel.
Cijfers over het actief gebruiken van Social Media kanalen tonen aan dat Twitter het meest wordt ingezet. Ook kent Google+ een enorme stijging van maar liefst 35% en sluit Instagram de lijst af met een stijging van 8% in 2013 t.o.v. 2012. Feit is dit alle in deze opgenomen platformen een stijging kent in het gebruik t.o.v. afgelopen jaar.

Twitter
De sector die het meest gebruikt maakt van Twitter zijn de commerciële banken, met maar liefst 94%. Daar waar deze groep maar 70% actief is op Facebook. De lijst wordt verder ingekleurd door de sector voedselproducenten met 93%. Op de laatste plaats zijn de sectoren verzekeringen en motorrijtuigen beide met slechts 53% aanwezig op Twitter.

Leuke kanttekening is dat juist Facebook de meeste volgers heeft op Twitter.

Facebook
Als er wordt gekeken naar het platform Facebook zijn het juist de sectoren: retailers en telecombedrijven die de lijst aanvoeren met respectievelijk 96% en 88%. Retailers zien het belang van de inzet van Facebook. Op Facebook kunnen ze hun producten makkelijk aan (potentiële) klanten ten tonele spreiden en waar klanten deze producten makkelijk kunnen delen met anderen. Voor telecombedrijven is Facebook juist een interessant kanaal, aangezien veel mensen op Social Media en dan in het bijzonder Facebook, klagen over zijn/haar mobiel of abonnement.

Het is daarom dan niet vreemd dat deze bedrijven de interactie opzoeken met deze klagende consument en proberen deze weer positief te stemmen. Vrienden van deze klagende personen zullen dan ook zien dat het bedrijf er alles aan doet om het probleem op te lossen en zal dit het imago verbeteren.

Youtube
69% van de bedrijven in de Fortune 500 zijn actief op dit platform. Bedrijven zien Youtube als een belangrijk kanaal en met een stijging van 7% t.o.v. 2012 is Youtube bijna net ze geliefd als Facebook.

Google+
Google+ kent een enorme stijging. In 2012 waren er nog bijna geen bedrijven actief op Google+, maar in 2013 ken dit platform een stijging van 35% met 177 actieve bedrijven. Op te merken valt dat buiten deze actieve gebruikers er 93 bedrijven zijn die wel een account hebben, maar niet actief gebruik maken van dit platform. Google+ is het enige platform in deze studie waar er zoveel open maar niet actieve accounts zijn. Dit kan betekenen dat bedrijven nog steeds aan het leren zijn over Google+ en ze nog niet de beste manier hebben gevonden om dit platform in te zetten in hun Social Media mix.

Blogs
Van alle bedrijven in de Fortune 500 maakt 34% gebruik van een blog op hun corporate website. Dit is een stijging met 6% t.o.v. 2012. Verdere studie toont aan dat telecombedrijven het meest gebruik maken van dit kanaal, namelijk 53% schrijft een blog. De lijst wordt afgesloten door Motorrijtuigen met slechts 13%.
Als er gekeken wordt naar het level van interactie, dit houdt in: is het mogelijk een comment te plaatsen, RSS feeds aan te vragen of aan te melden voor de nieuwsbrief, kan er geconcludeerd worden dat in 79% van de gevallen het blog interactief is. De bedrijven die een blog bijhouden doen dit op een goede manier. Ze plaatsen regelmatig berichten, er is doorgaande discussie en is makkelijk te volgen via RSS of E-mail.

Conclusie:
Er kan geconcludeerd worden dat deze giganten langzaam maar zeker spelen met de nieuwe Social Media platformen zoals Google+ en Instagram. Daarnaast nemen ze ook steeds meer het volwassen platform: bloggen over. De titanen prefereren Twitter boven Facebook. Afgaande op het toegenomen gebruik van platformen, fans en volgers zijn het zeer krachtige communicatiekanalen geworden. Het is dan ook spannend hoe dit in de toekomst zal ontwikkelen.

Bron Search Engine Watch