Facebloop

Web trends

LinkedIn is LinkedIn en Facebook is Facebook. Mensen gebruiken LinkedIn om zakelijke contacten bij te houden en indruk op elkaar te maken. Op Facebook gaat het om delen van passies en uitwisselen van ervaringen. Waar veel gebruikers op LinkedIn zijn wie ze willen worden, zijn ze op Facebook gewoon zichzelf. Sinds Facebook aan de Nasdaq genoteerd is heeft het de wensen van aandeelhouders te eerbiedigen. Facebook geeft nu de mogelijkheid je profiel te verrijken met professionele kennis en ervaring. Aantrekkelijk voor recruiters, maar een inschattingsfout van Facebook. Gebruikers die hun profiel willen verzakelijken doen dat al lang, ergens anders.

Geschreven door onze gastblogger: Yvo Kühling.